English (United States)   vi-VN
  
  
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2023, PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA (1653 - 2023)

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023, phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023).

          Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, nhằm ghi nhận những thành tích và đóng góp lớn lao của các đơn vị thuộc các Khối thi đua toàn tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua, đồng thời tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 68 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2022 của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa.

          Năm 2022, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang vinh dự là đơn vị đại diện của Khối thi đua các Viện, Phân viện Trung ương được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thi đua. Đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là sự ghi nhận kịp thời xứng đáng những thành tích và đóng góp của Viện đối với phong trào thi đua của Khối nói riêng cũng như của toàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Hình 1: Đ.c Huỳnh Hoàng Như Khánh đại diện Lãnh đạo Viện nhận Cờ thi đua

Hình 2: Cờ Thi đua của UBND Tỉnh Khánh Hòa

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) của Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, căn cứ những kết quả và thành tích đã đạt được của Viện trong năm 2022 cũng như những kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ đã được phê duyệt trong năm 2023, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang đã xây dựng Kế hoạch triển khai và tham gia phong trào thi đua năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) với các nội dung:

          1. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai và ứng dụng khoa học công nghệ đã được phê duyệt. Thực hiện tốt mọi mặt hoạt động của Viện trong năm 2023.

          2. Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp đối với các cá nhân, tập thể đủ tiêu chuẩn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          3. Cùng với các đơn vị trong Khối thi đua các Viện, Phân viện Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng Khối thi đua ngày càng vững mạnh, phát triển, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Khánh Hòa chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023).
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập