English (United States)   vi-VN
  
  
NITRA VỚI TECHFEST 2022

Tham dự TechFest 2022, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (NITRA) đã mang đến những sản phẩm khoa học va công nghệ tiêu biểu, nổi bật nhất của đơn vị trong thời gian qua như vải tẩm nano bạc kháng khuẩn, dung dịch kháng khuẩn nano bạc, fucoidan, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh từ dịch chiết rong biển và bã thải rong, ngoài ra còn có các sản phẩm có hoạt tính chống ôxy hóa chiết xuất từ rong biển thu tại Khánh Hòa vv. Đây đều là những sản phẩm công nghệ nổi bật, kết quả của các đề tài, dự án KHCN cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh mà đơn vị chủ trì thực hiện trong thời gian qua.

              

Hình 1. Công tác chuẩn bị gian trưng bày tại TechFest 2022

          Đến với TechFest 2022 lần này, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang mong muốn giới thiệu và quảng bá những kết quả KHCN nổi bật của đơn vị thời gian qua, đồng thời qua đó thúc đẩy nhiều hơn những hoạt động hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác nhằm hoàn thiện, phát triển và có được nhiều hơn nữa những sản phẩm KHCN có giá trị cao phục vụ đời sống xã hội, góp phần khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương cũng như của vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên.

      

      

Hình 2. Công tác giới thiệu sản phẩm KHCN của Viện tại TechFest 2022
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập