English (United States)   vi-VN
  
  
Kết quả tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1097/VHL-VP ngày 02/6/2022 của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5.6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang đã triển khai một số hoạt động hưởng ứng và báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện và nghiệm thu một số các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học nhằm góp phần bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học bảo tồn các loài và nguồn gen, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, tiêu biểu như đề tài cấp tỉnh Ninh Thuận: “Điều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi rong biển tại Ninh Thuận”.

Công đoàn và Đoàn thanh niên của Viện đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động, tổ chức vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan, thu gom rác thải, trồng thêm nhiều cây xanh với tinh thần thêm một cây xanh là thêm một sự sống. Tổng số cây xanh đã trồng mới 25 cây, tổng số cây đã trồng và đang chăm sóc gần 100 cây.  Hiện những cây đã trồng trong những lần trước đã sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, góp phần tạo thêm cảnh quan và môi trường xanh sạch trong khuôn viên đơn vị (Chi tiết hình ảnh kèm theo).

Tuyên truyền trên bảng tin, trang web của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

         


Đơn vị: Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang


Một số hình ảnh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường                  

  

                    Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập