English (United States)   vi-VN
  
  
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2021 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022

Ngày 15/03/2022 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Năm 2021, với vai trò là đơn vị Phó Khối thi đua các Viện, Phân viện trung ương, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang đã cùng với đơn vị Trưởng Khối và các đơn vị thành viên trong Khối ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Để ghi nhận những đóng góp đó, Viện đã được suy tôn là một trong số bốn đơn vị trong Khối được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.


 


          Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để năm 2022, khi mà đơn vị là Trưởng Khối thi đua các Viện, Phân viện trung ương, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để cùng với các đơn vị trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập