English (United States)   vi-VN
  
  
Mẫu phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ tại Viện Hàn lâm
Các cá nhân có nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ tại Viện Hàn lâm đề nghị:
1. Đơn vị điền thông tin đầy đủ và có ký số của lãnh đạo đơn vị và con dấu điện tử;
2. Gửi về văn thư Văn phòng Viện Hàn lâm qua hệ thống Vast Office.
3. Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng, Văn thư Viện Hàn lâm sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu của đơn vị.

Download mẫu phiếu tại đây


 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập