English (United States)   vi-VN
  
  
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021
- Hình thức và thời gian đào tạo: Hệ tập trung, đào tạo theo học chế tín chỉ 2 năm
 - Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi: 18 chuyên ngành (chi tiết phụ lục)
   + Các môn thi tuyển: Môn cơ sơ, môn cơ bản, Tiếng Anh
 - Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 04/08/2021.
 - Thời gian thi tuyển: ngày 14-15/08/2021 (Thứ 7 & Chủ Nhật)
 - Tổ chức ôn tập dự kiến: từ 5/2021 tại HVKHCN
  * Chi tiết: TB 140. 4.5.21 Tuyen sinh dao tao trinh do Ths dot 2 nam 2021_0001_0001.pdf


 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập