English (United States)   vi-VN
  
  
Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2021
1. TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021TB tuyên sinh cao học.pdf
 - Hình thức và thời gian đào tạo: Hệ tập trung, đào tạo theo học chế tín chỉ 2 năm
 - Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi: 18 chuyên ngành (chi tiết phụ lục)
   + Các môn thi tuyển: Môn cơ sơ, môn cơ bản, Tiếng Anh
 - Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/01/2021 đến hết ngày 06/03/2021.
 - Thời gian thi tuyển: ngày 17-18/04/2021 (Thứ 7 & Chủ Nhật)
2. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHƯƠNG TRÌNH THÔNG THƯỜNG ĐỢT 1 - 2021: Thong bao tuyen sinh NCS thong thuong d1 2021 (1).pdf
 - Chuyên ngành đào tạo: 48 chuyên ngành (chi tiết phụ lục)
- Hình thúc và thời gian đào tạo:
 + Hệ tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm, bằng đại học là 4 năm.
 + Hệ không tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm. bằng đại học là 5 năm.
 - Điều kiện dự tiễn: Xem chi tiết file đính kèm.
 - Thời gian nhận hồ sơ: 11/1/2021 đến hết 31/3/2021
3. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỒ TIẾN SĨ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ ĐỢT 1 - 2021: Thong bao xet tuyen NCS quoc te d1 2021.pdf
 
 Chuyên ngành đào tạo: 39 chuyên ngành (chi tiết phụ lục)
- Hình thúc và thời gian đào tạo:
 + Hệ tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm, bằng đại học là 4 năm.
 + Hệ không tập trung: Đối với người có bằng thạc sĩ là 4 năm. bằng đại học là 5 năm.
 - Điều kiện dự tiễn: Xem chi tiết file đính kèm.
 - Thời gian nhận hồ sơ: 11/1/2021 đến hết 31/3/2021
4. XÉT TUYỂN HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO NGHIÊN CỨU SINH XUẤT SẮC ĐỢT 1 - 2021: Thong bao xet tuyen NCS xuat sac (1).pdf
  -
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: 15/01/2021 đến hết ngày 15/03/2021
  - Hình thức và thời gian xét tuyển:
 + Hình thức xét tuyển: Thành lập hội đồng để đánh giá từng Hồ sơ
 + Thời gian xét tuyển: Từ ngày 30/03/2021

* Chi tiết xem tại file đính kèm


 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập