English (United States)   vi-VN
  
  
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 ngành KHCN

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 ngành KHCN tại vị trí nghiên cứu viên hạng III

và thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển


Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang thông báo một số nội dung như sau:

            Thực hiện theo quy định về xét tuyển viên chức, sau khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Viện thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 cụ thể:

I. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức


TT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Đơn vị công tác (nếu có)

Thời gian HĐ làm việc (nếu có)

Trình độ chuyên môn

Trường, năm tốt nghiệp

Xếp loại

Loại hình đào tạo

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (nếu có)

Tin học

Ngoại ngữ

Đơn đăng ký dự tuyển

Đối tượng ưu tiên

Ghi chú

1

Châu Minh Khánh

18/10

1986

10 Phong Châu, Nha Trang, Khánh Hòa

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang

5 năm

Tiến sĩ sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng

RMIT - 2020

Không

Chuẩn CNTT cơ bản

CC

X


II. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

-         Thời gian dự kiến: 8h30 ngày 19/10/2020

-         Địa điểm: Phòng họp - Viện NC&UDCN Nha Trang, khi đi thí sinh phải mang theo CMND hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục.


Nơi nhận:

- Các thí sinh.

- Đăng công khai trên web, bảng tin.

- Lưu. VT.

VIỆN TRƯỞNG

Phạm Trung Sản


scan0202.pdf


 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập