English (United States)   vi-VN
  
  
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trụ sở đóng tại số 02 - đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ nhu cầu bổ sung nhân lực của đơn vị, căn cứ kế hoạch được phê duyệt, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, nội dung như sau:

I. Tuyển dụng: 01 người

1.1. Vị trí và nội dung chi tiết


Stt

Vị trí tuyển dụng/ Chỉ tiêu

Chuyên ngành

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

1

01 Nghiên cứu viên, mã ngạch V.05.01.03

Sinh học

Thạc sĩ trở lên

1.2. Nội dung và hình thức tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

b) Nội dung xét tuyển:

- Xét hồ sơ, phỏng vấn đánh giá kiến thức và năng lực chuyên môn.

II. Yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

2.1. Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau đây

- Có Quốc tịch Việt Nam và địa chỉ thường trú tại Việt Nam

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ngành dự tuyển

- Tuổi đời dự tuyển không quá 35

- Có đủ sức khỏe để làm việc

- Có lý lịch rõ ràng

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành dự tuyển

- Có kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ

2.2. Những người sau đây không thuộc đối tượng dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Đang trong thời gian chấp hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2.3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

- Giấy khai sinh, CMND (phô tô)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác.

- Bằng tốt nghiệp ĐH hoặc SĐH và bảng điểm

- Giấy khám sức khỏe theo quy định

- Hình 4x6 (2 tấm)

- Các chứng chỉ, giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen (nếu có)

- Lệ phí xét tuyển theo quy định

Lưu ý: Hồ sơ không trả lại nếu ứng viên không trúng tuyển

III. Hình thức, địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

3.1. Hình thức nộp

- Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) hoặc gửi bưu điện

3.2. Địa chỉ nhận hồ sơ và xét tuyển

- Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang, Số 2 - Hùng Vương - Lộc Thọ - Nha Trang - Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3521781. Nội dung ghi trên bì thư: Hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2020

3.3. Thời gian, thời hạn nhận hồ sơ

- Trong giờ hành chính từ ngày:  8/9/2020 đến 7/10/2020.


          Trân trọng./. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập