English (United States)   vi-VN
  
  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT II NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019

1. Hình thức và thời gian đào tạo: Hệ tập trung, đào tạo theo học chế tín chỉ 2 năm
2. Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi: 18 chuyên ngành, danh mục chi tiết trong Phụ lục 1-Ths
3. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
4. Điều kiện dự thi: Phụ lục  2-Ths
5. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ: Phụ lục 3-Ths
6. Đối tượng và chính sách ưu tiên: Phụ lục 4-Ths
7. Hồ sơ đăng ký dự thi: Phụ lục 5-Ths

Chi tiết Click vào đây.


 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập