English (United States)   vi-VN
  
  
LỄ TRAO TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH VIỆN

LỄ TRAO TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH VIỆN

Để biểu dương những thành tích xuất sắc của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang vì những đóng góp trong việc triển khai các hoạt động hợp tác, nghiên cứu khoa học biển giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhân dịp này, Chủ tịch Châu Văn Minh đã tặng Bằng khen đột xuất cho Viện

Hình 1: Ngày 22/02/2019 tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang - GS.TS. Phan Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trao Bằng khen cho lãnh đạo Viện

Hình 2: Bằng khen

 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập