English (United States)   vi-VN
  
  
Lớp học “Support for Research and development capacity of sustainable marine bioenergy in VietNam”

Nhằm nâng cao năng lực giáo dục và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang phối hợp với Đại Học PUKYONG, Hàn Quốc mở lớp học “Support for Research and development capacity of sustainable marine bioenergy in VietNam” thuộc đề án ODA (Project No. 2018K1A3A9A01000021). Toàn bộ khóa học năm 2018 được chia làm ba đợt, đợt 1 kéo dài trong 02 ngày (25&26/6), đợt 2 từ ngày 23 đến 25/7, và đợt 3 từ ngày 30/7 đến hết ngày 2/8/2018. Khóa học thu hút gần 200 học viên đến từ các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu ... Kết thúc khóa học, các học viên được Đại học quốc gia Pukyong, Hàn Quốc cấp chứng chỉ về đào tạo “Support for Research development capacity of sustainable marine bioenergy in Vietnam”.

Các giáo sư tham gia giảng dạy khóa học 2018:

1.     GS. Dae Won Park

2.     GS. Yong Chol Chung

3.     GS. Byung Soo Chun

4.     GS. Jae Young Lee

5.     GS. Kwang Sun Huh

6.     TS. Dong Jin Suh

7.     GS. Seung Soo Kim

8.     GS. Jae Hoon Kim

9.     GS. Do Heui Kim

10. TS. Jeong Hoon Kim

11.  GS. Hwa Yong Kim

12. GS. Ki Pung Yu

13. GS. Woo Sik Kim

14. GS. Dae Ryook Yang

15. GS. Dae Ryook Yang

16. GS. Kyung Hyun Ahn

17. GS. Jong Pyo Wu

18. TS. Jong Nam Kim

 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập