English (United States)   vi-VN
  
  
Hội thi sáng tạo KHKT Khánh Hòa lần thứ VIII (2018-2019)
Hội thi nhằm mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của nhân dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả giải các pháp kỹ thuật vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh.

- Đối tượng: mọi cá nhân người VIệt Nam (hoặc nhóm cá nhân) đang sinh sống, lao động, công tác, học tập, làm việc tại tỉnh Khánh Hòa có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng từ năm 2014 trở lại đây đều có quyền dự thi. Mọi tổ chức của Việt Nam có trụ sở đóng trên địa bàn Khánh Hòa, đã đầu tư tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi.
Xem thêm chi tiết trong các văn bản:

so 49 - Hội thi KHKTST.pdf
CV156 ve the le Hoi thi


 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập