English (United States)   vi-VN
  
  
Khảo sát đa dạng sinh học ở vùng biển Nha Trang với Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST)

Trong thời gian từ ngày 06/4-13/04/2018, Đoàn các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST) đã phối hợp với các cán bộ thuộc Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang (NITRA) tiến hành khảo sát đa dạng sinh học ở vùng biển Nha Trang trong khuôn khổ Dự án viện trợ của “Chất chuyển hóa thứ cấp có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật trong vùng biển Việt Nam” năm 2018.

Viện Khoa học và công nghệ Hải dương Hàn Quốc (KIOST) và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang đã thiết lập quan hệ hợp tác từ nhiều năm qua và đã có nhiều dự án hợp tác xuyên suốt từ năm 2015 đến nay với nhiều kết quả khả quan.

Tham dự chuyến khảo sát lần này bao gồm:

Danh sách đoàn KIOST:

GS. Lee Jong Seok – Chủ nhiệm dự án chính

TS. Park Seung Il – Thành viên

CN. Ryu Minseok - Thành viên

CN. Kim Su Hyun - Thành viên

Danh sách đoàn NITRA:

PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân – Chủ nhiệm dự án nhánh

NCS.ThS. Phan Thị Hoài Trinh – Thành viên chính

ThS. Võ Thị Diệu Trang - Thành viên

NCS. ThS. Cao Thị Thúy Hằng - Thành viên

ThS. Trần Nguyễn Hà Vy - Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Thuận - Thành viên

Thời gian và địa điểm khảo sát đa dạng sinh học:

7/4/2018: Bãi Sông Hồng (12o18’49,1”N, 109o31’82,4”E), Bãi Lận (12o18’19,4”N, 109o29’18,6”E) và Hòn Tre (12o18’32,5”N, 109o27’58,7”E).

9/4/2018: Hòn Một (12o14’78,71”N, 109o11’38,40”E; 12o10’28,64”N, 109o16’18,41”E).

10/4/2018: Bãi Bàng (12o14’58,06”N, 109o11’39,22”E), Bãi Dừa (12o13’28,44”N, 109o18’49,94”E) Mũi Xà Cừ (12o22’40,8”N, 109o30’09,8”E).

Một số hình ảnh trong quá trình làm việc:

 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập