English (United States)   vi-VN
  
  
Scytosiphonales Chnoosporaceae Chnoospora minima (Hering) Papenfuss
Scytosiphonales, Chnoosporaceae
Chnoospora minima (Hering) PapenfussPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Đá Nháy – Lý Hòa – Quảng Bình

Thời gian (Date): 07 Mar, 1994

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Lóng bao chổi, Rong Mao tử nhỏ

Rong gồm các phiến dạng đai hẹp, xẻ chạc nhiều lần với góc hẹp, phủ lông trắng, màu nâu thảm. Rong mọc trên đá ở mực triều giữa, nơi sóng mạnh.

Chnoospora minima (Hering) Papenfuss

Plants are composed of flat, linear branches that bifurcate several times with narrow angles and are covered with white hairs. This seaweed is dark brown, and it grows on rocks in the mid intertidal zone of shores exposed to strong wave action.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập