English (United States)   vi-VN
  
  
Scytosiphonales Chnoosporaceae Chnoospora implexa J.Agardh
Scytosiphonales, Chnoosporaceae
Chnoospora implexa J.AgardhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Cát Bà – Hải Phòng

Thời gian (Date): 27 Feb, 1964

Người định loại Nguyễn Hữu Dinh

Rong Lông bao rối, Rong Mao tử rối

Rong mọc thành bụi lớn, do các nhánh cài bện nhau, màu nâu vàng khi tươi và nâu đen khi khô. Nhánh của rong dạng trụ tròn, chia chạc hai, với góc nhánh rộng, nhỏ dần về phía đỉnh. Rong mọc trên đá ở mực triêu thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa đến yên.

Chnoospora implexa J. Agardh

The branches of this plant are cylindrical, dichotomously divided with wide branching angles, and attenuate toward the apices. Plants form loose and large clumps because the branches are intricately intertwined. This sea­weed is yellowish brown when alive, but dark brown when dried. This is found on rocks in the lower intertidal to subtidal zone of shores that are moderately wave-exposed to calm. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập