English (United States)   vi-VN
  
  
Fucales Sargassaceae Turbinaria ornata (Turner) J.Agardh
Fucales, Sargassaceae
Turbinaria ornata (Turner) J.AgardhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Mũi Giác – An Hải – Lý Sơn

Thời gian (Date): 10 Apr, 2014

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Chùy diệp dẹp, Rong Cùi bắp dẹp, Rong Loa gai

Bàn bám dạng rể sợi. Lá hình loa kèn, dày, lõm ở giữa, mép kép, có răng cưa to và sắc. Rong mọc trên đá, san hô ở mực triều thấp đến dưới triều, nơi sóng mạnh.

Turbinaria ornata (Turner) J. Agardh

Plants have a holdfast with thick filamentous roots, and trumpet-shape leaves that are thick, concave centrally, and duplicated margins with large, sharp serrations. This species is found on rocks and corals in the lower intertidal to sub-tidal zone of shores exposed to strong wave action Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập