English (United States)   vi-VN
  
  
Fucales Sargassaceae Sargassum mcclurei Setchell
Fucales, Sargassaceae
Sargassum mcclurei Setchell


Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hòn Khói – Ninh Hòa – Khánh Hòa

Thời gian (Date): 15 May, 1997

Người định loại Nguyễn Hữu Dinh

Rong Lá mơ Mcclurei, Rong Mơ Mcclure

Rong thuộc nhóm túi khí dạng lá, cao đến 2m. Lá, với răng cưa ở mép, có nhiều hình dạng: hình nêm ở gốc, hình trứng đến bầu dục ở phần giữa đến đỉnh. Rong mọc thành thảm lớn trên đá, ở mực triều thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Sargassum mcclurei Setchell

This is a species with phyllocysts having leaves with serrated margins and of variable shape: cuneiform at basally and obovate to el­liptical from the middle to its tips. Plants are up to 2m tall. This seaweed forms large com­munities on rocks in the lower intertidal to sub- tidal zone of moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập