English (United States)   vi-VN
  
  
Fucales Sargassaceae Sargassum duplicatum Bory
Fucales, Sargassaceae
Sargassum duplicatum BoryPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Xóm Bầu - Vĩnh Nguyên - Nha Trang

Thời gian (Date): 16 Jun, 1996

Người định loại Nguyễn Hữu Dinh

Rong Lá mơ bìa đôi, Rong Mơ bìa đôi, Rong Mơ đỉnh lá kép

Rong dài 70-100cm. Lá hình trứng đến bầu dục, dày, đỉnh hình cốc, mép nhiều răng cưa. Bàn bám dạng phiến, túi khí hình cầu đến trứng ngược, có mũi nhỏ ở nửa trên của túi. Rong mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng mạnh.

Sargassum duplicatum Bory

Plants have characteristic leaves that are oval to elliptical, thick, apically cap-shaped, and have numerous marginal serrations. The holdfast is scutellate and the vesicles are spheri­cal to oblong with small projections arising on the upper half. Plants grow 70- 100cm in height and are found on rocks in the subtidal zone of shores exposed to strong wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập