English (United States)   vi-VN
  
  
Fucales Sargassaceae Sargassum denticarpum Ajisaka et Huynh
Fucales, Sargassaceae
Sargassum denticarpum Ajisaka et HuynhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Xóm Bầu - Vĩnh Nguyên - Nha Trang

Thời gian (Date): 7 Jul, 1997

Người định loại Nguyễn Hữu Dinh

Rong Lá mơ, Rong Mơ

Nhánh chính dẹp, lá hình mũi mác đến bầu dục có nhiều răng cưa nhỏ ở mép. Bàn bám dạng đĩa, túi khí hình trứng ngược đến bầu dục không gai. Rong dài đến 1m, màu nâu vàng khi tươi, mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Sargassum denticarpum Ajisaka et Huynh

Plants have compressed main branches and lanceolate to elliptical leaves with numerous serrulations on their margins. The holdfast is discoid, and the vesicles are obovate to elliptic without spines. Plants are yellowish brown when alive. This seaweed grows up to ] m high and is found on rocks in the subtidal zone of shores with moderate wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập