English (United States)   vi-VN
  
  
Fucales Sargassaceae Sargassum crassifolium J.Agardh
Fucales, Sargassaceae
Sargassum crassifolium J.AgardhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Bãi Tiên – Nha Trang

Thời gian (Date): 01 Jun, 2015

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Lá mơ lá dày, Rong Mơ lá dày

Lá có mép kép từ phân giữa đến đỉnh. Túi khí kiểu túi khí dạng lá, mỗi túi khí được bao bọc một lá không đối xứng. Tương tự như rong Mơ đỉnh kép (S. duplicatum), nhưng đỉnh lá có mép đôi răng cưa, không có dạng cốc. Rong cao đến 1m, mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng mạnh.

Sargassum crassifolium J. Agardh

The leaves of this plant have two rows of ser­ration running from the middle to apical por­tions. Vesicles are in the form of a phyllocyst, that is each is surrounded by an asymmetrical leaf. This species is similar to S. duplicatum, however, the leaves of this seaweed are apically double serrated, not Clip-shaped. This species reaches 1m in hight. and is found on rocks in the subtidal zone of shores exposed to strong wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập