English (United States)   vi-VN
  
  
Fucales Cystoseieaceae Hormophysa cuneiformis (Gmelin) Silva
Fucales, Cystoseieaceae
Hormophysa cuneiformis (Gmelin) SilvaPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Đảo Lý Sơn – Quãng Ngãi

Thời gian (Date): 24 Mar, 2010

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Căn nang

Rong có bàn bám dạng sợi và các nhánh mang các đốt dạng lá với nhiều răng cưa lớn ở 3 mặt. Từ phần giữa đến phần trên của nhánh, theo 2 hoặc thường 3 hướng, mọc lên các túi khí hình trứng hay bầu dục dạng lá. Rong màu nâu thảm khi tươi, mọc trên đá ở mực triều thấp, nơi nước chảy êm.

Hormophysa cuneiformis (Gmelin) Silva

Plants are composed of a filamentous hold­fast and branches that possess leaf-like seg­ments with several large serrations in three planes. Branches give rise to oblong to ellipti­cal vesicles with leaf-like extentions in two or commonly three directions in their middle to upper portions. This species is dark brown when alive, and it grows on rocks in the lower tidal zone of shores with a regular, gentle cur­rent. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập