English (United States)   vi-VN
  
  
Dictyotales Dictyotaceae Spatoglossum vietnamense Pham
Dictyotales, Dictyotaceae
Spatoglossum vietnamense PhamPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Ba Làng An, Quãng Ngãi

Thời gian (Date): 12 June, 1997

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Đại võng

Rong mọc đứng, nhánh dạng đai xẻ chạc hai không đều, mép có răng cưa. đỉnh tù. Gần giống với những loài của chi Dictyota, nhưng có 4 lớp tế bào lỏi. Rong màu lục đen khi khô, mọc trên đá, ở vùng dưới triều, nơi sóng mạnh.

Spatoglossum vietnamense Pham

Plants are erect. The branches are strap-like, irregularly dichotomously divided, with seưa- tions on their margins. The branch apices are obtuse. This species resembles plants of the ge­nus Dictyota, but the medullary layer consists of four layers of cells. Also, its colour changes to dark green when the plant is dead. This sea­weed is found on rocks in the subtidal zone of shores exposed to strong wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập