English (United States)   vi-VN
  
  
Dictyotales Dictyotaceae Padina minor Yamada
Dictyotales, Dictyotaceae
Padina minor Yamada
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Côn Đảo

Thời gian (Date): 17 May, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Quạt

Rong dạng phiến, mỏng, mềm, gồm 2 lớp tế bào dày, gân trong suốt, tẩm vôi, xẻ thành các thùy hình quạt, mép phiến cuộn lên có nhiêu vôi. Gần giống loài rong Quạt úc (P. australis), nhưng nhỏ hơn, chỉ cao 5-6cm. Rong màu nâu trắng, mọc trên đá, sỏi đá nhỏ hoặc trên san hô chết, ở mực triều giữa đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Padilla minor Yamada

Plants are flat, thin, two-cells thick, soft, al­most semi-transparent, calcified, and divided into several flabellate pieces. This species is similar to p. australis, but the plant is smaller, has narrowly spaced concentric lines, and reaches 5-6cm in hight. Calcification is thick­est at the side of margin rolled up. This sea­weed is whitish brown, and is found on rocks, gravel and dead corals in the mid intertidal to subtidal zone of moderately wave-exposed shores.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập