English (United States)   vi-VN
  
  
Dictyotales Dictyotaceae Padina australis Hauck
Dictyotales, Dictyotaceae
Padina australis HauckPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Bãi cỏ ống – Côn Đảo

Thời gian (Date): 22 Apr, 2008

Rong Quạt úc

Rong dạng phiến mỏng, mém, chất rong như da, có tẩm vôi, cao 15-20cm. Nhìn mặt cất ngang, phiến có 2 lớp tế bào dày. Rong màu nâu trắng, mọc trên đá, sỏi đá nhỏ hoặc trên san hố chết, ở mực triều giữa đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Padina australis Hauck

Plants are flat, thin, soft, slightly leather-like in texture, calcified, and reach 15-20cm in height. A cross-section of a blade shows it to be two cells thick throughout. This seaweed is whitish brown, and grows on rocks, gravel and dead corals in the mid intertidal to subtidal zone of moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập