English (United States)   vi-VN
  
  
Dictyotales Dictyotaceae Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveria [decumbent form]
Dictyotales, Dictyotaceae
Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveria
[decumbent form]Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Bãi Tiên Sa – Sơn Trà – Đà Nẵng

Thời gian (Date): 15 June, 1997

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Thùy đài [dạng bò]

Rong dạng phiến dẹp, hình quạt hay quả thận, dính bám trên vật bám, trừ phản giữa đến mép phiến. Rong màu náu vàng nhặt, có những đường màu vàng nối từ gốc đến mép phiến, mọc trên đá ở vùng dưới triéu, nơi sóng vừa.

Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira [decumbent form]

Plants are flat, and flabellate or reniform. This species is decumbent on the substrate, but the middle portions and margins are free. Plants are yellowish brown and have radial yel­low lines extending from their base to the mar­gins. This species is found on rocks in the subtidal zone of moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập