English (United States)   vi-VN
  
  
Dictyotales Dictyotaceae Dictyota linearis (C.Agardh) Greville
Dictyotales, Dictyotaceae
Dictyota linearis (C.Agardh) GrevillePhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Đảo Trường Sa – Khánh Hòa

Thời gian (Date): 06 June, 2000

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Võng vạch, Rong Võng tảo

Nhánh đứng dạng đai, xoán vặn, xẻ chạc hai, rộng 1-3mm, mép nguyên, đỉnh hơi nhọn. Rong mọc trên đá, sỏi đá nhỏ hay trên rong khác, như rong Mơ, ở mực triều thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Dictyota linearis (C. Agardh) Greville

This species has erect branches that are strap­like, twisted, dichotomously divided, l-3mm wide, and with entire margins and slightly acu­leate tips. Plants grow on rocks, gravel, and other seaweeds, such as Sargassum species, in the lower intertidal to subtidal zone of moder­ately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập