English (United States)   vi-VN
  
  
Dictyotales Dictyotaceae Dictyota dentata Lamouroux
Dictyotales, Dictyotaceae
Dictyota dentata LamourouxPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Sơn Hải - Ninh Thuận

Thời gian (Date): 21 Apr, 1996

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Võng răng cưa, Rong Võng tảo

Rong đứng. Nhánh dạng đai, chia nhánh bén đến chạc hai, mép có gai, đỉnh tù hay nhọn. Rong màu nâu nhạt, mọc trên đá, sỏi đá nhỏ ở mực triều thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Dictyota dentata Lamouroux

Plants are erect. The branches are strap-like, alternately or dichotomously divided, with spines on their margins, and the apices are ob­tuse or aculeate. This species is light brown and is found on rocks and gravel in the lower in­tertidal to subtidal zone of moderately wave- exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập