English (United States)   vi-VN
  
  
Ulvales Ulvaceae Ulva reticulata Forsskål
Ulvales, Ulvaceae
Ulva reticulata ForsskålPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hòn Chồng – Nha Trang

Thời gian (Date): 27 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Lục Võng, Rong Cải biến

Rong dạng đai phiến, gồm 2 lớp tế bào, xoắn quấn vào nhau, trên mặt có nhiều lỗ thủng nhỏ, màu lục nhạt đến thẫm. Mép phiến và lỗ có răng cưa li ti. Rong thường bám trên các rong khác, đặc biệt trên rong Mơ, ở mực triều thấp đến chỗ nước sâu, nơi sóng vừa.

Viva reticulata Forsskål

Plants are ribbon-like, thin, membranous and two cells thick, with numerous small holes. There are microscopic serrations on the edges of the thallus and the holes. This species is light to dark green, and plants intertwine, forming in­tricate masses. This seaweed tends to grow on other seaweeds, especially Sargassum species, from the lower intertidal to subtidal zone of moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập