English (United States)   vi-VN
  
  
Siphonocladales Valoniaceae Ventricaria ventricosa (J.Agardh) Olsen et West
Siphonocladales, Valoniaceae
Ventricaria ventricosa (J.Agardh) Olsen et WestPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hòn Tai – Cù Lao Chàm – Quãng Nam

Thời gian (Date): 26 May, 2010

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Đại bào trứng

Rong dạng cầu tròn, đuờng kính 3cm hay hơn, bên trong chứa đầy dịch, bề mặt nhẵn bóng. màu lục thẫm. Rong mọc riêng lẽ trên đáy san hô ở vùng triều dưới triều, nơi sóng đập.

Ventricaria ventricosa (J. Asardh) Olsen et West

This species is spherical (reaching about 3cm or more in diameter), hollow, fluid-filled and dark green, and has a smooth shiny surface. Plants are solitary, and are found on coral sub­strates in the subtidal zone of wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập