English (United States)   vi-VN
  
  
Siphonocladales Valoniaceae Valonia utricularis (Roth) C.Agardh
Siphonocladales, Valoniaceae
Valonia utricularis (Roth) C.AgardhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Thổ Chu – Kiên Giang

Thời gian (Date): 15 May, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Đại bào túi, Rong Túi

Tương tự như loài Rong Túi mảnh (V. aegagropia), nhưng không mọc thành đám và đốt hẹp, đường kính 1-2mm, dài 1.5cm. Rong mọc trên đá có phủ cát mỏng, ở mực triều thấp, nơi nước yên như trong các bãi ngang kín hay trong các vũng ở vùng triều.

Valonia utricularis (Roth) c. Agardh

Plants are similar to V. aegagropiia; how­ever, this species does not form clumps, and segments are narrow (l-2mm in diameter) and short (1.5cm long). This seaweed grows on rocks that are covered with a thin layer of sand in the lower intertidal zone of calm shores, such as on inner reef flats or in tidal pools.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập