English (United States)   vi-VN
  
  
Siphonocladales Valoniaceae Valonia fastigiata Harvey ex J.Agardh
Siphonocladales, Valoniaceae
Valonia fastigiata Harvey ex J.AgardhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hòn Chồng – Nha Trang

Thời gian (Date): 24 Jun, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Đại bào bó, Rong Túi

Rong mọc thành đám cầu tròn, đường kính 10-15cm, gồm các đốt hình chùy, đường kính khoảng 4-6mm, chứa đầy dịch, mềm dễ gãy, màu lục thẫm. Rong mọc ở vùng triều đến dưới triều, nơi sóng vừa phải.

Valonia fastigiata Harvey ex J. Agardh

This species forms a hemispherical clump about 10-15cm in diameter, composed of many, fluid-filled, clavate segments that are each approximately 4-6mm in diameter. Plants are stiff, and dark green. This seaweed grows on shaded rocks and ledges in the lower inter­tidal to subtidal zone of shores exposed to mod­erate wave action.

  Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập