English (United States)   vi-VN
  
  
Siphonocladales Valoniaceae Valonia aegagropila C.Agardh
Siphonocladales, Valoniaceae
Valonia aegagropila C.AgardhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Bắc Bãi Tiên – Nha Trang

Thời gian (Date): 15 May, 2015

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Đại bào dề, Rong Túi mảnh

Rong mọc từng đám, thành dạng bán cầu, đường kính gần 10cm, bao gồm nhiều đốt, dạng trụ chứa đây dịch, phân nhánh. Loài này gần giống với V. fastigiata, nhưng các đốt mảnh hơn, dài 3cm, đường kính 2-3mm. Rong mọc trên đá ở vùng triều thấp đến vùng dưới triều, nơi nước yên hoặc trong các vũng ở vùng triều

Valonia aegagropila C. Agardh

This species forms hemispherical clump ap­proximately 10cm in diameter, composed of many, fluid-filled, cylindrical, branched seg­ments. Plants are similar to V. fastigiata; how­ever, the segments are slender, 3cm long and 2-3mm in diameter. It grows on rocks in the lower intertidal to subtidal zone of calm shores, such as on inner reef flats or in tidal pools.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập