English (United States)   vi-VN
  
  
Siphonocladales Valoniaceae Dictyosphaeria versluysii Weber-van Bosse
Siphonocladales Valoniaceae
Dictyosphaeria versluysii Weber-van BossePhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Ba Làng An – Quãng Ngãi

Thời gian (Date): 20 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Võng cầu verluys

Bê ngoài tương tự như rong Võng cầu bông (D. cavernosa), nhưng túi dạng bán cầu đặc, gồm các tế bào lục giác đến đa giác nhỏ hơn. Khi ép khô khó phân biệt hai loài này. Rong mọc trên đá hay san hô vụn ở vùng dưới triều, nơi có sóng.

Dictyosphaeria versluysii Weber-van Bosse

This species is externally similar to D. caver­nosa, except this plant forms a solid hemi­sphere, the surface of which is composed of small, hexagonal or polygonal cells. It can be difficult to distinguish these two species from pressed dried specimens. This seaweed grows on rocks and coral fragments in the subtidal zone of wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập