English (United States)   vi-VN
  
  
Siphonocladales Valoniaceae Dictyosphaeria cavernosa (Forsskål) Børgesen
Siphonocladales Valoniaceae
Dictyosphaeria cavernosa (Forsskål) BørgesenPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Phan Rang – Ninh Thuận

Thời gian (Date): 29 May, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Võng cầu bộng

Rong dạng túi tròn rỗng giữa, cấu tạo bởi một lớp tế bào lục giác to và dày, đường kính khoảng 4cm, phần đỉnh túi bị rách vỡ khi rong già. Rong mọc trên đá hay bám trên các rong khác ở vùng triều thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Dictyosphaeria cavernosa (Forsskål) Børgesen

Plant is a hollow sphere composed of one layer of distinctly large, thick, hexagonal cells. Sphere grows to approximately 4cm in diame­ter. The top of the thallus tends to be broken in larger specimens. This species is found on rocks and other seaweeds in the lower intertidal to subtidal zone of moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập