English (United States)   vi-VN
  
  
Siphonocladales Siphonocladaceae Boergesenia forbesii (Harvey) Feldman
Siphonocladales, Siphonocladaceae
Boergesenia forbesii (Harvey) FeldmanPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Bờ kè An Hải – Lý Sơn – Quảng Ngãi

Thời gian (Date): 19 Apr, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Biệt sinh Forbes

Rong hình dùi hơi cong dài 3-5cm, chứa đây dịch, màu lục nhạt trong suốt, mọc thành bụi trên đá, đôi khi có phủ lóp cát, ở dưới mực triêu thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng yên.

Boergesenia forbesii (Harvey) Feldmann

Plants are slightly curved, clavate, fluid- filled, and are light transparent green, reaching up to 3-5cm long. This species forms clumps on rocks that are occasionally covered with sand in the lower intertidal to subtidal zone of calm shores, such as those found along inner reef flats.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập