English (United States)   vi-VN
  
  
Siphonocladales Boodleaceae Boodlea composita (Harvey) Brand
Siphonocladales, Boodleaceae
Boodlea composita (Harvey) BrandPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Mỹ Tân – Ninh Thuận

Thời gian (Date): 05 Mar, 2011

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Bôtlea ghép, Rong Búp đều, Rong Búp Thái lan

Rong dạng nùi xốp như hải miền, dễ gảy, màu lục nhạt, gần giống Rong Búp (B. coacta), nhưng các nhánh nhỏ trụ tròn ngắn, dài khoảng 0.2mm, đỉnh nhọn. Rong mọc trên đá ở vùng triều đến dưới triều, nơi nước chảy vừa phải. B. siamensis là cùng tên loài này.

Boodlea composita (Harvey) Brand

Plants form a light green amorphous mass and are similar to B. coacta, except the cells are short (approximately 0.2mm long), and with acute tips of branchlets. Plants are simi­larly spongiose and very fragile. B. siamensis is synonym of this species. This plant is found on rocks in the intertidal to subtidal zone of shores with moderate wave action.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập