English (United States)   vi-VN
  
  
Codiales Codiaceae Codium arabicum Küztzing [decumbent form]
Codiales, Codiaceae
Codium arabicum Küztzing
[decumbent form]Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Mỹ Hòa – Ninh Thuận

Thời gian (Date): 04 May, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Nhung A Rập [dạng bò]

Rong có hình dạng bất định hoặc uốn vặn, dính vào vật bám, bé mặt mịn như nhung. Túi nhỏ hình chùy, đường kính o.lmm, hơi thát ở gân phấn ngọn. Rong màu lục nhạt đến đậm, mọc trên đá có phủ lớp cát mỏng, ở mực triều thấp đến vùng dưới triéu, nơi nước chảy vừa đến êm.

Codium arabicum Kützing [decumbent form]

Plants are velvety, amorphous or contorted in shape, covered with short hairs, and adhere to the substrate. The utricles are clavate, ap­proximately 0.1mm in diameter, and slightly constricted near their upper portions. This spe­cies is light to dark green, and is found on rocks that are covered with a thin layer of sand in the lower intertidal to subtidal zone of shores exposed to moderate to calm wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập