English (United States)   vi-VN
  
  
Cladophorales Anadyomenaceae Anadyomene wrightii Harvey
Cladophorales, Anadyomenaceae
Anadyomene wrightii Harvey
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Đảo Bé – An Bình – Lý Sơn

Thời gian (Date): 10 Apr, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hải nga Wright

Rong dạng phiến lá mỏng, hơi cứng, gân giống như loài Rong Hải nga xếp (A. wrightii), nhưng gân lớn và rõ hơn, chia nhánh chạc hai với nhiều gân nhỏ. Rong mọc bò trên mép hoặc chỗ tối của phiến đá, ở mực triều thấp đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Anadyomene wrightii Harvey

Plants are thin, slightly stiff and similar to A. plicata. However, in this species the major veins are whitish and conspicuous, and branch dichotomously to produce several minor veins. This species is light green, decumbent, and found on shaded rocks and ledges in the lower intertidal to subtidal zone of moderately wave- exposed shores.
 Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập