English (United States)   vi-VN
  
  
Cladophorales Anadyomenaceae Anadyomene plicata C.Agardh
Cladophorales, Anadyomenaceae
Anadyomene plicata C.AgardhPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Thái An – Ninh Thuận

Thời gian (Date): 04 Jun, 2000

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hải nga xếp

Rong dạng phiến mỏng, hơi cứng, các đường gân trên phiến không thật rõ, chia nhánh chạc nhiều lần dạng bàn tay. Rong mọc bò trên đá hoặc san hô chết ở mực triều giữa đến vùng dưới triều, nơi sóng vừa.

Anadyomene plicata C. Agardh

Plants are thin and slightly stiff. The veins on the leaves are not very distinct, and branch polychotomously. being palmate manner. This species is decumbent, found on rocks and dead corals from the lower intertidal to subtidal zone of shores exposed to moderate wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập