English (United States)   vi-VN
  
  
Caulerpales Udoteaceae Halimeda velasquezii Taylor
Caulerpales, Udoteaceae
Halimeda velasquezii Taylor
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Đảo Đá Tây – Trường Sa

Thời gian (Date): 04 May, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hải cốt

Đốt màu trắng, nhỏ, dẹp, không gân, tẩm vôi cứng, dạng quạt đến quả thận, ít liên kết thành chuổi 1 hoặc 2 dãy trên cùng một phẳng. Rong mọc trên đá hay san hô chết, ở vùng dưới triều, nơi sóng đập.

Halimeda velasquezii Taylor

The branch segments of this species are small, flat, weakly calcified, flabellate to reni- form, and lack of ribs. These linearly arranged segments diverge once or twice in the same plane. Plants are found on rocks and dead cor­als in the subtidal zone of wave exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập