English (United States)   vi-VN
  
  
Caulerpales Udoteaceae Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux
Caulerpales, Udoteaceae
Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Đảo Đá Tây – Trường Sa

Thời gian (Date): 04 Jun, 2000

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hải cốt

Rong mọc thành bụi rậm, bám bằng rể giả, hình thành ở những chỗ khác nhau của đốt mà nó tiếp xúc với vật bám. Đốt màu trắng dạng quả thận dẹp đến dạng quạt, nổi gân rõ ràng và tẩm nhiều vôi, không có đốt cuống. Rong mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa đến nước yên.

Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux

This species forms loose clumps, and at­taches to the substrate at various points by rhizoids, where segments of the thallus contact the substrate. The branch segments are flat, reniform to flabellate, strongly calcified, and have distinct mid ribs. There is no stipe. Plants are found on rocks in the subtidal zone of mod­erately wave-exposed to calm shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập