English (United States)   vi-VN
  
  
Caulerpales Udoteaceae Halimeda macroloba Decaisne
Caulerpales, Udoteaceae
Halimeda macroloba Decaisne
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place):Ba Làng An – Quãng Ngãi

Thời gian (Date):12 Jun, 1997

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hải cốt

Rong gồm các đốt phẳng dẹp, có tẩm ít vôi trắng, dạng quạt, nêm, tròn hay quả thận, với mép trên nguyên, dợn sóng hay xẻ thùy không đều. Bàn bám dạng củ, gồm cát và rẻ mịn. Rong màu lục nhạt đến lục, mọc trên nên đáy cất cứng và. mềm ở mực dưới triều, của bãi ngang phẳng, nơi nước yên.

Halimeda macroloba Decaisne

This variable species has flat and moderately calcified branch segments that are flabellate, wedge-shaped, round or reniform, with the up­per margins being entire, undulate, or irregu­larly lobed. The holdfast is bulbous, and composed of sand and thin rhizoids. Plants are bright geen to green, and found on hard and soft sandy substrates in the subtidal zone of calm shores, such as in inner reef flats. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập