English (United States)   vi-VN
  
  
Caulerpales Udoteaceae Halimeda discoidea Decaisne [broad segment form]
Caulerpales, Udoteaceae
Halimeda discoidea Decaisne
[broad segment form]Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place):Hòn Cau – Cà Ná – Ninh Thuận

Thời gian (Date):22 May, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hải cốt [dạng đốt rộng]

Đốt dẹp, tẩm vôi vừa phải, hình quạt, ném hay hình quả thận, mép phía trên gợn sóng hay chia thùy không đểu, bàn bám nhỏ. Rong màu lục đến lục đậm, mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng đập đến nước yên.

Halimeda discoidea Decaisne [broad segment form]

Plants have flat and moderately calcified branch segments that are flabellate, wedge- shaped, or reniform, with undulate or irregu­larly lobed upper margins. The holdfast is small. This species is green to dark green, and is found on rocks in the subtidal zone of wave- exposed to calm shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập