English (United States)   vi-VN
  
  
Caulerpales Caulerpaceae Caulerpa lentillifera J.Agardh
Caulerpales, Caulerpaceae
Caulerpa lentillifera J.Agardh
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Hồ nuôi – Viện Hải Dương Học

Thời gian (Date): 15 Jul, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Cầu lục bi nhỏ, Rong Guột

Nhánh đứng dạng chùm nho, mọc lên từ nhánh bò. Nhánh nhỏ hình cầu, đường kính 1-2mm, phủ dày suốt trụ đứng. Rong mọc trên đá, sỏi đá nhỏ, trên đáy cát ở mực triều thấp đến vùng dưới triều, nơi nước chảy yếu.

Caulerpa lentillifera J. Agardh

Erect and grape-like branches arise from prostrate runners. Pinnules are spherical, 1- 2mm in diameter, and densely cover almost the full length of the erect axis. This species grow on rocks, gravel, and sandy substrates in the lower intertidal to subtidal zone of shores ex­posed to a regular, gentle current. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập