English (United States)   vi-VN
  
  
Caulerpales Caulerpaceae Caulerpa cupressoides (Vahl) C.Agardh [tristichous branch axes form]
Caulerpales, Caulerpaceae
Caulerpa cupressoides (Vahl) C.Agardh
[tristichous branch axes form]
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Phú Quý – Bình Thuận

Thời gian (Date): 04 May, 2013

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Cầu lục, Rong Guột [dạng trục nhánh ba dây]

Nhánh đứng, mọc lên từ phẩn thân bò, theo 3 hướng. Nhánh nhỏ dày, ngắn, cong ở ngọn với đỉnh nhọn. Rong cứng màu xanh đậm, mọc trên đá hay trên san hô chết, ở vùng dưới triều, nơi nước chảy hơi mạnh, như ở mép ngoài của các rạn.

Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh [tristichous branch axes form]

The erect branches that rise from prostrate runners give off pinnules in three planes. Pin­nules are thick, short, upwardly curved, and with acuminate tips. The plant is stiff, dull green and found on rocks and dead corals in the subtidal zone of shores exposed to rela­tively strong wave action, such as on outer reefs.

  Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập