English (United States)   vi-VN
  
  
Caulerpales Caulerpaceae Caulerpa cupressoides (Vahl) C.Agardh [distichous branch axes form]
Caulerpales, Caulerpaceae
Caulerpa cupressoides (Vahl) C.Agardh
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place):Ba Làng An – Quãng Ngãi

Thời gian (Date):21 Mar, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Cầu lục, Rong Guột [dạng trục nhánh hai dây]

Nhánh đứng dạng lược, cứng và hơi xoắn vặn. Nhánh nhỏ dày, ngắn, cong lên, đỉnh nhọn. Rong màu lục thẫm, mọc bò trên đá, sỏi đá nhỏ ở vùng dưới triều, nơi nước chảy nhẹ.

Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh [distichous branch axes form]

Plants have comb-like erect branches that are stiff and somewhat twisted. Pinnules are thick, short, upwardly curved, and with acumi­nate tips. The runners creep along the substrate. This species is dull green, and grows on rocks and gravel in the subtidal zone of shores ex­posed to a regular, gentle current. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập