English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Solieriaceae Betaphycus gelatinus (Esper) Doty ex Silva
Gigartinales, Solieriaceae
Betaphycus gelatinus (Esper) Doty ex SilvaPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Kỹ Hà – Núi Thành – Quảng Nam

Thời gian (Date): 24 Apr, 2009

Người định loại TS Lê Như Hậu

Rong Hồng vân

Rong mọc bò thành bụi, chất rong sụn cứng. Nhánh trụ dẹp, mép và mặt lưng có gai nhọn, mặt bụng không có gai. Rong màu kem đến đỏ nhạt ở mặt lưng và màu đỏ thẩm ở mặt bụng, mọc trên đá ở vùng dưới triều, nơi sóng mạnh.

Betaphycus gelatinus (Esper) Doty ex Silva

Plants are decumbent and form strongly car­tilaginous clumps. The branches are com­pressed cylindrical, and bear acute spines on their margins and the upper surfaces (but not on the under surfaces). This species is cream to pale red on the upper surfaces, and dark red below. It is found on rocks in the subtidal zone of shores exposed to strong wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập