English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Rhizophyllidaceae Portieria japonica (Harvey) Silva
Gigartinales, Rhizophyllidaceae
Portieria japonica (Harvey) Silva
Photo Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place): Đảo Trường Sa (Bắc) – Khánh Hòa

Thời gian (Date): 05 Jun, 2000

Người định loại TS Lê Như Hậu

 

chưa có tên Việt Nam

Nhánh dẹp dạng dãi, chia nhánh mọc cách, mép có những u lồi nhọn. Gân giống loài p. hornemannii, nhưng phần ngọn nhánh hơi cuốn lên theo một hướng. Rong có mùi hăng như hắc ín, màu đỏ rực, mọc trên vách tối của đá ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa .

Portieria japonica (Harvey) Silva

The branches of this species are flat, linear, alternately divided, and with acute projections on their edges. This species is similar to p. hor- nemannii; however, the branches tips curve slightly in one direction. Plants have peculiar pitch-like pungent smell. This seaweed is vivid red, and grows on shaded rocks in the subtidal zone of moderately wave-exposed shores. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập