English (United States)   vi-VN
  
  
Gigartinales Rhizophyllidaceae Portieria hornemannii (Lyngbye) Silva
Gigartinales, Rhizophyllidaceae
Portieria hornemannii (Lyngbye) SilvaPhoto Data

Loại mẫu được ép khô và lưu trữ tại tủ mẫu Phòng Vật liệu hữu cơ từ tài nguyên biển - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

Địa điểm (Place):Đảo Trường Sa – Khánh Hòa

Thời gian (Date):06 Jun, 2000

chưa có tên Việt Nam

Rong đứng, nhánh dạng dãi, mọc cách trên một mặt phảng, mép có những chồi nhọn, màu đỏ tươi đến đỏ. Rong mọc ở chổ tối vách đá, ở vùng dưới triều, nơi sóng vừa đến mạnh.

Portieria hornemannii (Lyngbye) Silva

Plants are erect, and have branches that are linear, alternately divergent in one plane, and with acute projections at their edges. This spe­cies is scarlet to red. It is found on shaded rock walls in the subtidal zone of shores exposed to strong to moderate wave action. Tìm kiếm
 Liên kết website
 Lượt truy cập